Kovid-19 salgını elektrikli otomobil piyasasına ivme kazandırabilir.